Fogyatékkal élők társ és barát kereső közösségi oldala

TALÁLD MEG A

TÁRSAD A FETON!


Én :

Születésnapom :

Keresztnevem :

E-mail címem :

Jelszavam :

Fogyatékosságal élek :

Lakhelyem :

 

A regisztráció gomb lenyomásával kijelented, hogy elolvastad az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot és egyetértessz a bennük találtakkal!

Belépés :

E-mail cím :

Jelszó :

Ők is társat keresnek :

István

49 éves

Reni

48 éves

kovács

33 éves

József

69 éves

Hajni

44 éves

Zsolt

39 éves

Csatlakozz még ma! És ismerkedj meg több száz új emberrel!


Üdvözöllek a FETO.hu -n Magyarország első és egyetlen fogyatékkal élők társkereső oldalán!


FETO – Ahol barátok vesznek körül Ismerkedj, építs kapcsolatokat, érezd jól magad. Egy lehetőség, hogy új barátokat szerezz. Egy hely ami sokkal több mint egy honlap, egy igazi közösség.


FETO – Ahol megtalálhatod Te is a párod. Lehet, hogy életed párja itt vár Rád, ne szalaszd el a lehetőséget!


FETO – Ahol az egyenlőség mindenkinek jár. Szeretettel várjuk azokat, akik fogyatékkal élnek és/vagy azokat, akik szívesen ismerkednének-beszélgetnének fogyatékkal élőkkel.


FETO – A Te oldalad


FETO - Speciális társkereső


ÁSZF és adatvédelem

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

A FETO társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a FETO tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a Pannoncell Kft. (székhelye: 1155. Budapest Rákos út 239.) biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag Klub Tagok számára, visszterhesen érhetők el.

Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Te is Taggá válnál, kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. Ha egyetértesz jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük csak ez esetben regisztrálj!

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod a feto.hu szolgál
tatójával, a Pannoncell Kft - vel. Ahhoz, hogy Tagként regisztrálj és igénybe vehesd a Szolgáltatást, egyet kell érts jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Rád nézve. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.


1./ Meghatározások
Jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:


1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ajánlati Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.


1.2./ „Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre
vonatkozó jogosultságokkal együtt.


1.3./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem rendelkező Tagokat is.


1.4./ „Klub Tag”: Azon Tagjaink, akik előfizetéssel rendelkeznek Klub Tagnak minősülnek.


1.5./ „Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések
ennek megfelelően értelmezendők.


1.6./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.


1.7./ „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén beleértve az, melyet számodra biztosítunk, beleértve nem kizár ólagosan a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.

1.8./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.


1.9./ „Mi”: jelentu a feto.hu - t, illetve a szolgáltatást biztosító Pannoncell Kft - t (elérhető a fent részletezett címen).

1.10./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.feto.hu URL en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

1.11./ „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

2./ Belépés és regisztráció Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:

2.1./ A regisztráció időpontjában betöltötted 16 . élet évedet

2.2./ Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.

2.3./ Tudomásul veszed, hogy 2013. november 1. napját követően megtett regisztrációddal a Szolgáltató által működtetett valamennyi szolgáltatáshoz, illetve honlaphoz tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerülsz. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a fenti rendelkezéstől függetl enül az adatvédelmi elvek és szabályzatok érvényesítése érdekében a jelen ÁSZF ben szabályozott szolgáltatástól eltérő szolgáltatások igénybe vételét is külön, formális regisztrációs eljárástól tegye függővé.

3./ Alapvető rendelkezések

3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted.

3.2./ Ezen feltételek (melyeket időről időre módosítunk) kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában).

3.3./ Jelen szerződési feltételek (az általunk időről időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt.

3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weblapján és ezzel egyidejűleg erről Téged emailben vagy a weboldalon közzétett felhívással
értesítünk.

3.5./ Azáltal, hogy a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor
felmondhatod.

3.6./ Vállalod, hogy nem bízol meg semmilyen kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek.

3.7./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

3.9./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

3.10./ A Szol gáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi - reklám - , illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére n em adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e - mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e- mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmond ását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

3.11./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valami
nt jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a
Tagok biztonságát, továbbá bármely , a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Sze rződési feltételekben található tilalmak dacára
pontatlan vagy megtévesztő lehet.

4./ Díj és díjfizetés

4.1./ A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Klub Tagok számára vehető igénybe.

4.2./ A Klub Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal " Klub tagság ” menüpontja alatt találhatók. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele az „Klub tagság” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. A Klub Szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybe
vételére jelen szerződési feltételek alkalmazandók.

4.3./ Áraink a 2012.01.01 - től érvényes áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem v állalunk.

4.4./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

4.5./ Nem jár pénz visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk fe
lróható technikai problémákra vezethetők vissza.

6./ A Tag kötelezettségei

6.1./ A Tag:

6.1.1./ Véleménynyi lvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

6.1.2./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e -
mail címét vagy URL - jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

6.1.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartás ára). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effeketeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok
törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.

6.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e - mail

7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját fel elősségére teszed.

7.3./ Te is megjelenítheted más Tagok Adatlapját és adatait.

7.4./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ:

7.4.1./ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint

7.4.2./ vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik.

7.5./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a j elen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

7.6./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért.

7.7./ A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre
vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis a datok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Klub Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj - visszai génylésre pedig nincs joga.

8./ A Tagság megszűnése

8.1./ Rendes felmondás

8.1.1./ Tagság megszüntetése felmondással: A Klub Tagnak nem minősülő Tagok tagságukat bármikor, bármely okból,
azonnali hatállyal felmondhatják a Profil menü - „Profil törlése” lapon található linkre kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk. A jelen pont szerinti felmondás a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után, és csa k abban az esetben gyakorolható, ha nem minősülsz Klub Tagnak, vagy Klub Tagságod a felmondással egyidejűleg megszűnik.

8.2.2.1.1./ Klub Tagként elmulasztod bármely fizetés esedékességének időpontját, Klub Tagságodat azonnali hatállyal
felmondhatjuk (a 9.2. pont szerinti jogkövetkezmények mellett). A jelen pont szerinti felmondás az esedékes díjak megfizetése alól nem mentesít téged.

8.2.2.2./ Amennyiben:

8.2.2.2.1/ Megsérted jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy

8.2.2.2.2./ Hozzád intézett felhívásunktól szám ított 3 napon belül elmulasztod biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, általad közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztod az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben fenntartjuk a jogot, hogy bármely, 8.2.2.3. pont szerinti jogunkat további értesítés, kötelezettsé g vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül gyakoroljuk.

8.2.2.3./ Amennyiben a 8.2.2.1.3 illetve a 8.2.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Veled kapcsolatban bekövetkezik, jogunkban áll:

8.2.2.3.1./ azonnali hatállyal felmonda ni Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat, valamint általunk kezelt személyes adataidat törölni;

8.2.2.3.2./ azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltöt t tartalmakat törölni és/vagy

8.2.2.3.3./ úgy rendelkezni, hogy valamennyi, általad teljesítendő pénzszolgáltatás azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válik és követelhető,

8.2.2.3.4./ mindezek mellett pénz - visszafizetési kötelezettségünk nincs.

8.2.2.3.5./ A Klub Tagokkal szemben gyakorolt, 8.2.2.3. pont szerinti rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti (a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények beállnak).

8.3./ Adataid törlése iránti eljárás

8.3.1./ A 14.9. pont szerint bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlés ét kérni tőlünk.

8.4./ Elállás

8.4.2./ A Klub Tagnak nem minősülő Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg. Azonban e Tagok a 8.1.1. pont szerinti felmondási jogukat bármikor – így a
szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül is – korlátozásmentesen gyakorolhatják, melynek jogkövetkezményei számukra az elálláséval megegyezők.

9./ A a profil megszűnésének jogkövetkezményei

9.1./ A profil megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik

9.3./ Klub Tagságod megszűnésekor csupán előfizetésed és a Klub Tagsággal járó kapcsolattartási többletjogaid
szűnnek meg (a 8.2.2.3.5, a 8.3.1.2 és a 8.4.1 pontokban szabályozott esetek kivételével, mely esetekben a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények is beállnak). Azon egykori Klub Tagok, akiknek csak Klub Tagsága szűnt meg, Tagoknak minősülnek; a Tagságg al járó jogok illetik illetve kötelezettségek terhelik őket.

10./ Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója.

10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e -
mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ
köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

10.5./ A védjegyek, logó k, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.feto.hu oldalon megjelennek, a FETO.hu szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki,
nem terj eszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

10.6./ Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka - és kereskedelmi neveknek) a használata k izárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett.

11./ Szavatosság

11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaid nak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.

11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes on
line rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e - mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

12./ A Szolgáltatás használata

12.1./ A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.

12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található
információ szükségszerűen helyes és pontos.

12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők - e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.

12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről
úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz , hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.

13./ Felelősségkorlátozás

13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azér t, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékesség kor.

13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Elle nkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhet ő el, vagy amelyet
más Tagok juttattak el Neked.

13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelőssége t olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.

13.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.

3.7./ A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt.

13.8./ Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján ki zárni vagy korlátozni nem lehetséges.

13.9./ Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

13.10./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgált atás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket,
tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

13.11./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielő tt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a Feton keresztül történő találkozókért Feto Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem - tagok között jönnek létre.

14./ Az információ felhasználása, adatkezelés

14.1./ Az adatok kezelője a Pannoncell Kft. Adataid kezelése a Pannoncell adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik.

14.2./ A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP - címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem
kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie - t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Feto cookie - t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie - k küldését bármikor meg is tilthatja.

14.2.1./ A cookie - k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre(„ülő - cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens - cookie”). A cookie - kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. Ellenkezőleg, cookie - k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személy es adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődés i köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük.

14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adat okhoz a Feto rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll - e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Adataidat az ATW high - tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerverük winchesterein tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás - és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem le het teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes a dat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@feto.hu címen kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után a profil adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat.

14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza

14.11./ Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon engedélyezed a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásodnak is számít, hogy az aktuális pozíciódat a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal megjelenítsük. Amennyiben a helymaghatározás funkciót nem engedélyezed, úgy a Szolgáltatók a publikus lakóhely adataid alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozíciódat. A Szolgáltatás igénybe vétele ehhez történő hozzájárulásodnak minősül.

15./ Kártérítés Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

16./ Eljáró bíróság és alkalmazandó jog Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit.

17./ Vegyes rendelkezések

17.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

17.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.

17.3./ Amennyiben észleled, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e - mail címedet.

17.4./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen.

17.5./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

17.6./ Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzéseid, illetőleg a Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötleteid vannak, amelyeket szívesen megosztanál Velünk, ezeket is e - mailben juttathatod el a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezzel egyúttal feljogosítasz Minket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteidet vagy megjegyzéseidet további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötleteid egyéni, eredeti jellegére.

E- mail címünk: info@feto.hu

Csatlakozz még ma! És ismerkedj meg több száz új emberrel!